Donateurs

We zoeken mensen die zich betrokken voelen bij het doel van de Stichting en ons als donateur willen steunen. De minimum jaarbijdrage is Euro 15,00 en kan worden overgemaakt op rekening nr.
IBAN: NL92 INGB00051802 98
t.n.v. Stichting Babička, Rotterdam.

> Sitemap [> De Stichting]